Servicevilkår Treattime

Senest opdateret: 18 November, 2021

Læs disse Servicevilkår (“Vilkår”) omhyggeligt, da de indeholder vigtige oplysninger om dine juridiske rettigheder, retsmidler og forpligtelser. Ved at få adgang til eller bruge Treattime-platformen, accepterer du at overholde og være bundet af disse Vilkår.

Tak for at du bruger Treattime.dk

Disse betingelser udgør en juridisk bindende aftale (“Aftale”) mellem dig og Treattime.dk(som defineret nedenfor) om din adgang til og brug af Treattime-webstedet, herunder eventuelle underdomæner deraf, og alle andre websteder, gennem hvilke Treattime stiller sine tjenester til rådighed. Vores mobile, tablet og andre smarte enhedsapplikationer, applikationsprogram og alle tilknyttede tjenester (“Treattime Services”). Webstedet, Application og Treattime Services vil i det følgende benævnes kollektivt ”Treattime Platform”.

Når disse betingelser nævner “Treattime”, “vi”, “os” eller “vores”, henviser det til Treattime.dk – firma under virksomheden Zelo Events, som du indgår i kontrakt med. Din ordregivende enhed vil normalt blive fastlagt på baggrund af dit hjemland eller hjemsted.

Vores indsamling og brug af personlige oplysninger i forbindelse med din adgang til og brug af Treattime-platformen er beskrevet i vores privatlivspolitik

Enhver betalings-behandlingstjenester gennem eller i forbindelse med din brug af Treattime-platformen (“Payment Services”) leveres til dig af en eller flere Treattimes samarbejdspartnere (individuelt og samlet, alt efter hvad der er relevant, “Treattime Payments”) som beskrevet i Betalingsbetingelserne (“Betalingsbetingelser”).

Treattimes behandlere, er alene ansvarlige for at identificere, forstå og overholde alle love, regler og forskrifter, der gælder for deres annoncer og personlige behandlingstjenester (som defineret nedenfor).

Indholdsfortegnelse

Omfanget af Treattime Services
Kvalificering, Brug af Treattime-platformen, medlemsverifikation
Ændring af disse betingelser
Kontoregistrering
Indhold
Servicegebyrer
Specifikke betingelser for Treattime Treaters
Betingelser, der er specifikke for klienter
Reservation af ændringer, aflysninger og refusioner, opløsningscenter
Bedømmelser og anmeldelser
Skatter
Forbudte aktiviteter
Opsigelse og ophør, suspension og andre forholdsregler
Forbehold
Ansvar
Erstatning
Konfliktløsning
Feedback
Generelle bestemmelser

 

 1.  Omfanget af Treattime Services
  1. Treattime-platformen er en online markedsplads, der gør det muligt for registrerede brugere (“Medlemmer”) og visse tredjepart, der tilbyder tjenester (Medlemmer og tredjepart, der tilbyder tjenester er “Treattime behandlere”, og de tjenester, de tilbyder, er “Personlige behandlinger eller begivenheder”) offentliggøre sådanne behandlinger eller begivenhedstjenester på Treattimes Platform, og til at kommunikere og handle direkte med medlemmer, der søger at booke sådanne behandlinger eller begivenheder (medlemmer, der bruger behandlingstjenester, er “klienter”). Behandlings- eller begivenhedstjenester kan omfatte tilbud om booking af en klinik eller en hal.
  2. Som leverandør af Treattime-platformen, skaber, sælger, videresælger, leverer, kontrollerer, administrerer, tilbyder, leverer eller leverer nogen annoncer eller behandlingstjenester. Treattime behandlere er alene ansvarlige for deres annoncer, behandlinger og begivenheder. Når medlemmer foretager eller accepterer en reservation, indgår de en kontrakt direkte med hinanden. Treattime.dk er ikke og bliver ikke part i eller anden deltager i noget kontraktforhold mellem medlemmerne. Treattime fungerer ikke som en agent i nogen egenskab for noget medlem, undtagen som angivet i betalingsbetingelserne.
  3. Selvom vi muligvis kan hjælpe med at lette tvisteløsningen, har Treattime.dk ingen kontrol over og garanterer ikke (i) eksistensen, kvaliteten, sikkerheden, egnetheden eller lovligheden af nogen liste over tjenester til behandlinger eller behandlerens behandlinger, (ii) sandheden eller nøjagtighed af eventuelle annonce-beskrivelser, vurderinger, anmeldelser eller andet medlemsindhold (som defineret nedenfor) eller (iii) præstationer eller opførsel for et medlem eller tredjepart. Treattime.dk støtter ikke noget medlem, liste eller behandlinger eller begivenheder. Henvisninger til et medlem, der “verificeres” (eller lignende sprog), viser kun, at medlemmet har afsluttet en relevant verifikations- eller identifikationsproces og intet andet. En sådan beskrivelse er ikke en påtegning, certificering eller garanti fra Treattime.dk, om ethvert medlem, herunder om medlemmets identitet eller baggrund, eller om medlemmet er pålideligt, sikkert eller passende. Du skal altid udvise aktsomhed og omhu, når du beslutter, om du vil have behandling eller begivenhed privat eller offentligt, eller bruge andre behandlinger eller begivenheder, acceptere en reservationsanmodning fra en klient eller kommunikere og interagere med andre medlemmer, hvad enten det er online eller personligt. Bekræftede billeder (som defineret nedenfor) er kun beregnet til at indikere en fotografisk repræsentation af en fortegnelse på det tidspunkt, fotografiet blev taget, og er derfor ikke en godkendelse fra Treatment.dk for nogen behandlingstider eller fortegnelse.
  4. Hvis du vælger at bruge Treattime-platformen som en Treattime behandler, er dit forhold til Treattime.dk begrænset til at være en uafhængig tredjepartsentreprenør og ikke en medarbejder, agent eller partner af Treattime.dk. Du handler udelukkende på dine egne vegne og til din egen fordel og ikke på vegne af eller til fordel for Treattime.dk. Treattime.dk dirigerer ikke eller kontrollerer dig generelt eller i din præstation i henhold til disse Vilkår specifikt, herunder i forbindelse med din levering af behandlings- eller begivenhedstjenesterne.
  5. For at fremme Treattime-platformen og for at øge eksponeringen af annoncer over for potentielle kunder, kan annoncer og andet medlemsindhold vises på andre websteder, i applikationer, i e-mails og i online og offentlige reklamer. For at hjælpe medlemmer, der taler forskellige sprog, kan oversigter og andet medlemsindhold oversættes, helt eller delvist, til andre sprog. Treattime.dk kan ikke garantere nøjagtigheden eller kvaliteten af sådanne oversættelser, og medlemmer er ansvarlige for at gennemgå og verificere nøjagtigheden af sådanne oversættelser. Treattime-platformen kan indeholde oversættelser drevet af Google. Google fraskriver sig alle garantier i forbindelse med oversættelserne, udtrykkelige eller underforståede, herunder garantier for nøjagtighed, pålidelighed og enhver underforstået garanti for salgbarhed, behandlinger eller begivenheder til et bestemt formål og ikke-krænkelse.
  6. Treattime-platformen kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -ressourcer (“Tredjeparts tjenester”). Sådanne tredjeparts tjenester kan være underlagt forskellige vilkår og betingelser og praksis for privatlivets fred. Treattime.dk er ikke ansvarlig for eller ansvarlig for tilgængeligheden eller nøjagtigheden af sådanne tredjeparts tjenester eller det indhold, produkter eller tjenester, der er tilgængelige fra sådanne tredjeparts tjenester. Links til sådanne tredjeparts tjenester er ikke en godkendelse fra Treattime.dk af sådanne tredjeparts tjenester.
  7. På grund af Internettets karakter kan Treattime.dk ikke garantere den kontinuerlige og uafbrudt tilgængelighed og tilgængelighed af Treattime Platform. Treattime.dk kan begrænse tilgængeligheden af Treattime-platformen eller visse områder eller funktioner deraf, hvis dette er nødvendigt i betragtning af kapacitetsgrænser, vores serveres sikkerhed eller integritet eller for at udføre vedligeholdelsesforanstaltninger, der sikrer korrekt eller forbedret funktion af Treattime-platformen. Treattime kan forbedre og ændre Treattime-platformen og introducere nye Treattime- eller events-tjenester når som helst.
 2. Kvalificering ved hjælp af Treattime-platformen, medlemsverifikation.
  1. For at få adgang til og bruge Treattime-platformen eller registrere en Treattime-konto skal du være en person, der er mindst 18 år gammel, gyldigt eksisterende virksomhed, organisation eller anden juridisk enhed med god status under Danmarks lovgivning og i stand til at indgå juridisk bindende kontrakter.
  2. dk kan gøre adgang til og brug af Treattime-platformen, eller bestemte områder eller funktioner på Treattime-platformen, underlagt visse betingelser eller krav, såsom at gennemføre en bekræftelsesproces, opfylde specifikke kvalitets- eller berettigelseskriterier, mødevurderinger eller anmeldelser tærskler, eller et medlems booking- og aflysningshistorik.
  3. Brugerverifikation på Internettet er vanskelig, og vi påtager os ikke noget ansvar for bekræftelsen af et medlems identitet. Uanset det ovenstående kan vi, med hensyn til gennemsigtighed og svigforebyggelse, og som tilladt i gældende love, men har ingen forpligtelse til (i) at anmode medlemmerne om at give en form for regeringsidentifikation eller andre oplysninger eller foretage yderligere kontroller designet til at hjælpe med at verificere identiteter eller baggrunde for medlemmer, (ii) skærmmedlemmer mod tredjepartsdatabaser eller andre kilder og anmoder om rapporter fra tjenesteudbydere, og (iii) hvor vi har tilstrækkelig information til at identificere et medlem, hente rapporter fra offentlige registre over straffedomme eller sexforbrydere registreringer eller en tilsvarende version af baggrund eller registreret sexovertræderkontrol i din lokale jurisdiktion (hvis tilgængelig).
  4. Adgangen til eller brug af bestemte områder og funktioner på Treattime-platformen kan være underlagt separate politikker, standarder eller retningslinjer eller kan kræve, at du accepterer yderligere vilkår og betingelser, før du kan få adgang til de relevante områder eller funktioner i Treattime-platformen . Hvis der er en konflikt mellem disse vilkår og betingelser, der gælder for et specifikt område eller funktion på Treattime-platformen, vil sidstnævnte betingelser og vilkår have forrang for din adgang til eller brug af dette område eller funktion, medmindre andet er angivet i sidstnævnte vilkår og betingelser.
 3. Ændring af disse betingelser

Treattime.dk forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår til enhver tid i overensstemmelse med denne bestemmelse. Hvis vi foretager ændringer af disse betingelser, vil vi lægge de reviderede betingelser på Treattime-platformen og opdatere “sidst opdateret” -datoen øverst på disse betingelser. Vi vil også give dig besked om ændringerne via e-mail mindst tredive (30) dage før den dato, de træder i kraft. Hvis du er uenig i de reviderede vilkår, kan du opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning. Vi vil informere dig om din ret til at opsige aftalen i meddelelses-e-mailen. Hvis du ikke opsiger din aftale inden den dato, hvor de reviderede betingelser træder i kraft, vil din fortsatte adgang til eller brug af Treattime-platformen udgøre accept af de reviderede betingelser.

 1. Registrering af konto
  1. Du skal registrere en konto (“Treattime-konto”) for at få adgang til og bruge visse funktioner på Treattime-platformen, såsom at offentliggøre eller booke en behandling.
  2. Du skal give nøjagtige, aktuelle og komplette oplysninger under registreringsprocessen og opbevare din behandlings- eller begivenhedskonto og offentlige behandlingskontoprofil og sideoplysninger til enhver tid.
  3. Du må ikke registrere mere end en (1) behandlings- eller begivenhedskonto. Du må ikke tildele eller på anden måde overføre din Behandlingskonto til en anden part.
  4. Du er ansvarlig for at bevare fortroligheden og sikkerheden i dine Treattime-kontooplysninger og må ikke videregive dine legitimationsoplysninger til nogen tredjepart. Du skal straks underrette Treattime.dk, hvis du ved eller har nogen grund til at formode, at dine legitimationsoplysninger er mistet, stjålet, forkert anvendt eller på anden måde kompromitteret eller i tilfælde af faktisk eller mistænkt uautoriseret brug af din Treattime-konto. Du er ansvarlig for alle aktiviteter, der udføres via din Treattime-konto, medmindre sådanne aktiviteter ikke er autoriseret af dig, og du ikke ellers er uagtsom (f.eks. At undlade at rapportere uautoriseret brug eller tab af dine legitimationsoplysninger).
 2. Indhold
  1. Treattime.dk kan efter eget skøn give medlemmer mulighed for (i) at oprette, uploade, sende, sende, modtage og gemme indhold, såsom tekst, fotos, lyd, video eller andet materiale og information om eller gennem Treattime Platform (“medlemsindhold”); og (ii) adgang til og se medlemsindhold og alt indhold, som Treattime.dk selv stiller til rådighed på eller gennem Treattime-platformen, inklusive ejendomsretligt Treattime-indhold og alt indhold, der er licenseret eller autoriseret til brug af eller gennem Treattime.dk fra en tredjepart (” Treattime-indhold “og sammen med medlemsindhold” kollektivt indhold “).
  2. Treattime-platformen, Treattime-indholdet og medlemsindhold kan i sin helhed eller delvis være beskyttet af ophavsret, varemærke og / eller andre love i Danmark og andre lande. Du anerkender og accepterer, at Treattime-platformen og Treattime.dk-indholdet, inklusive alle tilknyttede intellektuelle ejendomsrettigheder, er Treattime.dk`s eksklusive ejendom og / eller dets licensgivere eller autoriserer tredjepart. Du vil ikke fjerne, ændre eller skjule nogen ophavsret, varemærke, servicemærke eller andre ejendomsretlige meddelelser, der er indarbejdet i eller ledsager Treattime-platformen, Treattime.dk-indhold eller medlemsindhold. Alle varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne og enhver anden kildeidentifikation af Treattime.dk, der bruges på eller i forbindelse med Treattime.dk-platformen og Treattime.dk-indholdet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Treattime.dk i Danmark og i udlandet. Varemærker, servicemærker, logoer, handelsnavne og andre ejendomsbetegnelser fra tredjepart, der bruges på eller i forbindelse med Treattime-platformen, Treattime.dk-indhold og / eller kollektivt indhold, bruges kun til identifikationsformål og kan være deres ejendom respektive ejere.
  3. Du vil ikke bruge, kopiere, tilpasse, ændre, forberede afledte værker af, distribuere, licensere, sælge, overføre, offentligt vise, offentligt udføre, overføre, udsende eller på anden måde udnytte Treattime-platformen eller det kollektive indhold, undtagen i det omfang du er den lovlige ejer af bestemt medlemsindhold eller som udtrykkeligt tilladt i disse betingelser. Ingen licenser eller rettigheder tildeles dig implicit eller på anden måde under intellektuelle ejendomsrettigheder, der ejes eller kontrolleres af Treattime eller dets licensgivere, bortset fra de licenser og rettigheder, der udtrykkeligt er tildelt i disse betingelser.
  4. Under forudsætning af, at du overholder disse betingelser, giver Treattime.dk dig en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicens, ikke-overførbar licens til (i) at downloade og bruge applikationen på din personlige enhed (er); og (ii) få adgang til og se alt kollektivt indhold, der stilles til rådighed på eller gennem Treattime-platformen og tilgængelig for dig, udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug.
  5. Ved at oprette, uploade, postere, sende, modtage, lagre eller på anden måde stille ethvert medlemsindhold til rådighed på eller gennem Treattime-platformen, giver du Treattime.dk en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig, evigvarende (eller for beskyttelsesperioden), sub-licenserbar og overførbar licens til sådant medlemsindhold for at få adgang til, bruge, gemme, kopiere, ændre, forberede afledte værker af, distribuere, offentliggøre, sende, streame, udsende og på anden måde udnytte på nogen måde sådant medlemsindhold til at levere og / eller promovere Treattime-platformen i ethvert medie eller platform. I det omfang medlemsindhold (inklusive bekræftede billeder) inkluderer personlige oplysninger, vil sådant medlemsindhold kun blive brugt til disse formål, hvis sådan brug overholder gældende databeskyttelseslover i overensstemmelse med vores privatlivspolitik. Medmindre du giver specifikt samtykke, kræver Treattime.dk ikke nogen ejendomsrettigheder til noget medlemsindhold, og intet i disse vilkår anses for at begrænse de rettigheder, du måtte have til at bruge eller udnytte dit medlemsindhold.
  6. Treattime.dk kan tilbyde Treattime behandlere mulighed for at få professionelle fotografer til at tage fotografier af deres personlige behandlinger eller begivenheder, som stilles til rådighed for fotografen til Treattime behandlere, til at medtage i deres annoncer med eller uden et vandmærke eller et mærke, der bærer ordene / ordlyden (“Bekræftede billeder”). Du er ansvarlig for at sikre, at din behandling eller behandlingstjeneste er nøjagtigt repræsenteret i de bekræftede billeder, og du vil stoppe med at bruge de bekræftede billeder på eller gennem Treattime-platformen, hvis de ikke længere nøjagtigt repræsenterer din fortegnelse, hvis du holder op med at være vært for de behandlede behandlinger eller begivenheder , eller hvis din Treattime-konto afsluttes eller suspenderes af en eller anden grund. Du anerkender og accepterer, at Treattime.dk har ret til at bruge verificerede billeder i overensstemmelse med afsnit 5.5 til reklame, markedsføring og / eller andre forretningsformål i ethvert medie eller platform, hvad enten det drejer sig om din fortegnelse eller på anden måde, uden yderligere meddelelse eller erstatning til dig. Hvor Treattime.dk ikke er den eksklusive ejer af bekræftede billeder ved at bruge sådanne bekræftede billeder på eller gennem Treattime-platformen, giver du Treattime.dk en eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig, evigvarende (eller for gyldighedsperioden for beskyttelse), sub-licenserbar og overførbar licens til at bruge sådanne bekræftede billeder til reklame, markedsføring og / eller andre forretningsformål i ethvert medie eller platform, hvad enten det er i relation til din notering eller på anden måde, uden yderligere varsel eller erstatning til dig. Treattime.dk giver dig på sin side en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-underlicens, tilbagekaldeligt, ikke-overførbar licens til at bruge bekræftede billeder uden for Treattime-platformen udelukkende til din personlige og ikke-kommercielle brug.
  7. Du er alene ansvarlig for alt medlemsindhold, som du stiller til rådighed på eller gennem Treattime-platformen. I overensstemmelse hermed repræsenterer og garanterer du, at (i) du enten er den eneste og eksklusive ejer af alt medlemsindhold, som du stiller til rådighed på eller gennem Treattime-platformen, eller du har alle rettigheder, licenser, samtykke og frigivelser, der er nødvendige for at give til Treattime.dk, rettighederne til og til sådant medlemsindhold, som overvejet under disse betingelser; og (ii) hverken medlemsindholdet eller dit udstationering, upload, offentliggørelse, indsendelse eller transmission af medlemsindholdet eller Treattime.dk til brug af medlemsindholdet (eller en del heraf) som påtænkt under disse betingelser vil krænke, forkert eller krænke en tredjeparts patent, copyright, varemærke, handelshemmelighed, moralske rettigheder eller andre ejendomsretlige eller intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder til reklame eller privatliv eller resultere i overtrædelse af enhver gældende lov eller forskrift.
  8. Du vil ikke sende, uploade, offentliggøre, indsende eller overføre noget medlemsindhold, der: (i) er svigagtig, falsk, vildledende (direkte eller ved undladelse eller manglende opdatering af oplysninger) eller vildledende; (ii) er ærekrænkende, injurierende, uanstændig, pornografisk, vulgær eller fornærmende; (iii) fremmer forskelsbehandling, bigotry, racisme, had, chikane eller skade mod enhver person eller gruppe; (iv) er voldelig eller truende eller fremmer vold eller handlinger, der truer enhver anden person eller dyr; (v) fremmer ulovlige eller skadelige aktiviteter eller stoffer; eller (vi) overtræder Treattime.dk Indholdspolitik eller enhver anden Treattime-politik. Treattime.dk kan uden forudgående varsel fjerne eller deaktivere adgang til ethvert medlemsindhold, som Treattime.dk finder i strid med gældende lov, disse Vilkår eller Treattime gyldige politikker eller standarder eller på anden måde kan være skadelige eller uforkastelige for Treattime.dk, dets medlemmer, tredjepart eller ejendom.
  9. Treattime.dk respekterer ophavsret og forventer, at dens medlemmer gør det samme. Hvis du mener, at noget indhold på Treattime-platformen krænker ophavsret, du ejer, skal du underrette os i overensstemmelse med vores copyright-politik
 3. Servicegebyrer
  1. Treattime.dk kan opkræve gebyrer til Treattime behandlere (“behandlergebyrer”) og / eller klient (“klientgebyrer”) (samlet, “servicegebyrer”) under hensyntagen til brugen af Treattime-platformen. Flere oplysninger om, hvornår servicegebyrer gælder, og hvordan de beregnes, kan findes i servicegebyrer.
  2. Eventuelle relevante servicegebyrer (inklusive eventuelle gældende skatter) vises for en behandlings- eller begivenhedsbehandler eller klient, inden de offentliggør eller booker en behandling. Treattime.dk forbeholder sig retten til at ændre servicegebyret til enhver tid og vil give medlemmerne tilstrækkelig meddelelse om gebyrændringer, før de træder i kraft. Sådanne gebyrændringer påvirker ikke bookinger, der er foretaget inden gebyrændringens ikrafttrædelsesdato.
  3. Servicegebyrer leveres automatisk til Treattime ved hver transaktion mellem Treattime behandlere og klienten. De gældende servicegebyrer (inklusive eventuelle gældende skatter) indsamles af Treattime.dk. Treattime.dk`s betalinger fratrækker alle behandlings- eller begivenheds-behandlingsgebyrer fra noteringsgebyret, før udbetalingen overføres til behandleren. Eventuelle klientgebyrer er inkluderet i de samlede gebyrer, der indsamles af Treattime.dk medmindre andet er angivet på Treattime-platformen, kan servicegebyrer ikke refunderes.
 4. Specifikke betingelser for behandlinger eller begivenhedsbehandlere
  1. Vilkår, der gælder for alle behandlere.
   1. Når du opretter en behandling gennem Treattime-platformen, skal du (i) give komplette og nøjagtige oplysninger om din tjeneste (såsom listebeskrivelse, placering og tilgængelighed i kalenderen), (ii) afsløre eventuelle mangler, begrænsninger og krav, der gælder ( placering, certificeringer osv.) og (iii) levere andre relevante oplysninger, som Treattime.dk anmoder om. Du er ansvarlig for at holde dine noteringsoplysninger (inklusive tilgængelighed af kalender) til enhver tid ajour.
   2. Du er alene ansvarlig for at indstille en pris (inklusive eventuelle skatter) for din notering (“Noteringsgebyr”). Når en klient anmoder om en reservation af din behandling, kan du ikke anmode om, at klienten betaler en højere pris end i bookinganmodningen.
   3. Eventuelle vilkår og betingelser inkluderet i din fortegnelse, især i forbindelse med aflysninger, må ikke være i konflikt med disse betingelser eller den relevante afbestillingspolitik for din behandling.
   4. Billeder, animationer eller videoer (samlet, “billeder”), der bruges i dine fortegnelser, skal nøjagtigt afspejle kvaliteten og tilstanden af din behandling eller begivenhedstjenester. Treattime.dk forbeholder sig retten til at kræve, at behandleren har et minimum antal billeder af et bestemt format, størrelse og opløsning.
   5. Placering af behandlere i søgeresultater på Treattime-platformen kan variere og afhænge af en række faktorer, såsom klientsøgningsparametre og -præferencer, Treattime behandlerens kvalifikationer, pris og kalender tilgængelighed, antal og kvalitet af billeder, kunde service- og afbestillingshistorik, anmeldelser og vurderinger, type behandlinger eller begivenheder og / eller let booking.
   6. Når du accepterer eller har forhåndsgodkendt en reservationsanmodning fra en klient, indgår du en juridisk bindende aftale med klienten og er forpligtet til at give din behandling eller begivenhed til klienten som beskrevet i din fortegnelse, når bookinganmodningen er lavet.
   7. Behandling eller begivenhed kræver, at Treattime behandlere opnår passende forsikring og certificeringer for deres tjenester. Gennemgå alle respektive forsikringspolicer omhyggeligt, og sørg især for, at du er fortrolig med og forstår eventuelle undtagelser fra og eventuelle egenandele, der måtte gælde for en sådan forsikringspolice, herunder, men ikke begrænset til, hvorvidt din forsikringspolice vil dække handlinger eller inaktioner fra klienter (og de personer, som kunden har booket til, hvis relevant), mens han arbejder med dig.
  2. Specifikke betingelser for klienter
   1. Vilkår, der gælder for alle bookinger.
    1. Med forbehold af opfyldelse af eventuelle krav (såsom at gennemføre eventuelle verificeringsprocesser), der er indstillet af Treattime.dk, kan du booke en fortegnelse tilgængelig på Treattime-platformen ved at følge den respektive bookingproces. Alle gældende gebyrer, inklusive noteringsgebyret, og eventuelle gældende skatter (samlet, “samlede gebyrer”) vil blive præsenteret for dig inden du booker en notering. Du accepterer at betale de samlede gebyrer for enhver reservation, der anmodes om i forbindelse med din Treattime-konto.
    2. Efter modtagelse af en reservationsbekræftelse fra Treattime.dk, dannes en juridisk bindende aftale mellem dig og din behandling eller begivenhedsbehandler, underlagt eventuelle yderligere vilkår og betingelser for den behandling eller begivenhedsbehandler, der gælder, herunder især gældende annulleringspolitik og eventuelle regler og begrænsninger, der er specificeret i listen. Treattime.dk vil indsamle de samlede gebyrer på tidspunktet for bookingforespørgslen eller efter behandling eller begivenhedsbehandlere bekræftelse.
    3. Hvis du booker til en person der er mindreårig, repræsenterer + ledsager du den mindreårige. Du er voksen (18+), og er ansvarlig for dem.
   2. Bookingændringer, aflysninger og refusioner
    1. Behandling eller begivenhedsbehandlere og -kunder er ansvarlige for eventuelle ændringer af en reservation, de foretager via Treattime-platformen. (“Bookingmodifikationer”), og accepterer at betale eventuelle yderligere gebyroplysninger eller klientgebyrer og / eller skatter, der er forbundet med sådanne reservationsmodifikationer.
    2. Kunder kan annullere en bekræftet reservation op til 24 timer før bookingtidspunktet. Hvis der opstår en annullering af en bekræftet reservation, vil Treattime tilbagebetale det samlede beløb, der er betalt.
    3. Hvis en Treattime behandler annullerer en bekræftet reservation, vil klienten modtage en fuld refusion af de samlede gebyrer for en sådan reservation. I nogle tilfælde kan Treattime.dk give klienten mulighed for at anvende refusionen på en ny reservation, i hvilket tilfælde Treattime.dk krediterer beløbet mod klienterne efterfølgende booking i klientens retning. Endvidere kan Treattime.dk muligvis offentliggøre en automatiseret anmeldelse af den notering, der er annulleret af Treattime behandleren, hvilket angiver, at en reservation blev annulleret. Derudover kan Treattime.dk (i) holde kalenderen for fortegnelsen utilgængelig eller spærret for datoerne for den annullerede reservation, og / eller (ii) pålægge et afbestillingsgebyr, medmindre Treattime behandleren har en gyldig grund til at annullere reservationen og har fået den godkendt af Treattime.dk.
    4. Under visse omstændigheder kan Treattime efter eget skøn beslutte, at det er nødvendigt at annullere en verserende eller bekræftet reservation og igangsætte tilsvarende refusioner og udbetalinger. Dette kan være af grunde, der er anført, hvor Treattime tror på god tro, mens der tages hensyn til begge parters legitime interesser, er dette nødvendigt for at undgå betydelig skade på Treattime.dk, andre medlemmer, tredjepart eller ejendom, eller (ii) for nogen af grundene, der er anført i disse betingelser.
    5. Medmindre andet er angivet i disse betingelser, kan medlemmer bruge opløsningscenteret (info@zeloevents.com) til at sende eller anmode om penge til refusion, yderligere behandlinger eller begivenhedstjenester eller erstatningskrav i forbindelse med bookinger. Du accepterer at betale alle beløb, der sendes gennem Opløsningscenteret i forbindelse med din Treattime-konto, og Treattime Finance Team vil håndtere alle sådanne betalinger.
    6. dk kan ikke holdes ansvarlig for misforståelser, fejlbookninger, falske behandlere og lignende situationer mellem behandler eller begivenhedsbehandlere og klienter.
   3. vurderinger og anmeldelser
    1. Inden for en bestemt tidsramme efter afslutningen af en behandling, kan klienten og behandleren lave en offentlig anmeldelse (“anmeldelse”) og indsende en stjerneklassificering (“vurdering”) om hinanden. Bedømmelser eller anmeldelser afspejler individuelle medlemmers meninger og afspejler ikke udtalelsen fra Treattime. Bedømmelser og anmeldelser er ikke verificeret af Treattime for nøjagtighed og kan være forkerte eller vildledende.
    2. Bedømmelser og anmeldelser fra kunder og behandlere skal være nøjagtige og må ikke indeholde noget fornærmende eller ærekrænkende sprog. Bedømmelser og anmeldelser er underlagt afsnit 5.
    3. Det er forbudt for medlemmer at manipulere klassificerings- og anmeldelsesesystemet på nogen måde, såsom at instruere en tredjepart om at skrive en positiv eller negativ anmeldelse om et andet medlem.
    4. Evalueringer og anmeldelser er en del af et medlems offentlige profil og kan også dukker op andre steder på Treattime-platformen (som f.eks. Behandler-siden) sammen med andre relevante oplysninger, såsom antal bookinger, antal aflysninger, gennemsnitlig svartid og anden information.
   4. Skatter
    1. Som Treattime behandler er du udelukkende ansvarlig for at registrere et momsnummer.
    2. Behandler eller begivenheds-behandleren er ansvarlig for at indgive alle skatter til regeringen, inklusive udgifter.
   5. Forbudte aktiviteter
    1. Du er alene ansvarlig for overholdelse af alle love, regler, forskrifter og skatteforpligtelser, der måtte gælde for din brug af Treattime Platformen. Såsom:
     1. Overtrædelse eller omgå gældende love eller forskrifter, aftaler med tredjepart, tredjeparts rettigheder eller vores betingelser
     2. Brug Treattime-platformen eller det kollektive indhold til ethvert kommercielt eller andet formål, der ikke udtrykkeligt er tilladt i henhold til disse Betingelser eller på en måde, der falskt indebærer Teatttime-påtegning, partnerskab eller på anden måde vildleder andre med hensyn til din tilknytning til Treattime.
     3. Kopiere, gemme eller på anden måde få adgang til eller bruge oplysninger, herunder personligt identificerbare oplysninger om ethvert andet medlem, indeholdt på Treattime-platformen på nogen måde, der er uforenelig med Treattimes Privacy eller disse betingelser, eller som på anden måde krænker medlemmers privatlivets rettigheder eller tredje partier.
     4. Brug Treattime-platformen i forbindelse med distribution af uønskede kommercielle meddelelser (“spam”).
     5. Udbyd som Treattime behandler alle tjenester, som du ikke har certificeringer til at levere.
     6. Fjern enhver korrespondance fra platformchatvinduet.
     7. Brug Treattime-platformen til at anmode om, foretage eller acceptere en reservation uafhængig af Treattime-platformen, til at omgå enhver servicegebyr eller af anden grund.
     8. Anmode om, acceptere eller foretage betaling for noteringsgebyrer uden for Treattime-platformen. Hvis du gør det, anerkender du og accepterer, at du: (i) ville være i strid med disse Vilkår; (ii) accepterer alle risici og ansvar for sådan betaling og (iii) afhold Treattime.dk fra ethvert ansvar for sådan betaling.
     9. Diskriminerer eller chikanerer nogen på grundlag af race, national oprindelse, religion, køn, kønsidentitet, fysisk eller psykisk handicap, medicinsk tilstand, ægteskabelig status, alder eller seksuel orientering, eller på anden måde engagere sig i voldelige, skadelige, voldelige eller forstyrrende adfærd;
     10. Brug, vis, kopiere eller indramme Treattime-platformen eller det kollektive indhold, eller et hvilket som helst individuelt element inden for den Treattime-platformen, Treattime-navnet, ethvert Treattime-varemærke, logo eller anden proprietær information eller layout og design af enhver side eller form indeholdt på en side i Treattime-platformen, uden Treattime udtrykkeligt skriftligt samtykke.
     11. På nogen måde skade Treattime-mærket, herunder gennem uautoriseret brug af kollektivt indhold, registrering og / eller brug af Treattime eller afledte vilkår i domænenavne, handelsnavne, varemærker eller andre kildeidentifikatorer eller registrering og / eller ved hjælp af domænenavne, handelsnavne, varemærker eller andre kildeidentifikatorer, der nøje imiterer eller ligner forvirrende domæner, varemærker, taglines, reklamekampagner eller kollektivt indhold.
     12. Brug robot, eller andre automatiserede midler eller processer til at få adgang til, indsamle data eller andet indhold fra eller på anden måde interagere med Treattime-platformen til ethvert formål.
     13. Undgå, omgå, fjerne, deaktivere, forringe, fjerne eller på anden måde forsøge at omgå enhver teknologisk foranstaltning implementeret af Treattime eller nogen af Treattime-udbydere eller andre tredjeparter for at beskytte Treattime-platformen.
     14. Forsøg på at dekryptere, dekompilere, adskille eller reverse engineer nogen af den software, der bruges til at levere Treattime Platform.
     15. Foretag enhver handling, der beskadiger eller påvirker negativt eller kan beskadige eller negativt påvirke ydeevnen eller korrekt funktion af Treattime-platformen.
     16. Krænke andres rettigheder eller på anden måde skader nogen.
    2. Du anerkender, at Treattime.dk ikke har nogen forpligtelse til at overvåge adgangen til eller brugen af Treattime-platformen af noget medlem eller til at gennemgå, deaktivere adgang til eller redigere ethvert medlemsindhold, men har ret til at (i) drive , sikre og forbedre Treattime-platformen (herunder uden begrænsning til forebyggelse af svig, risikovurdering, undersøgelse og kundesupport) (ii) sikre medlemmers overholdelse af disse betingelser; (iii) overholde gældende lovgivning, ordre eller krav fra en domstol, retshåndhævelse eller andet administrativt agentur eller regeringsorgan; (iv) svare på medlemsindhold, som det bestemmer, er skadeligt eller stødende eller (v) som ellers angivet i disse betingelser. Medlemmer er enige om at samarbejde med og hjælpe Treattime.dk i god tro, og at give Treattime.dk sådanne oplysninger og tage sådanne handlinger, som Treattime.dk med rimelighed kan anmode om i forbindelse med enhver undersøgelse, der foretages af Treattime.dk eller en repræsentant for Treattime.dk vedrørende brug eller misbrug af Treattime Platform.
    3. Hvis du føler, at et andet medlem, du interagerer med, uanset om det er online eller personligt, handler eller har handlet uhensigtsmæssigt, herunder men ikke begrænset til nogen, der (i) engagerer sig i fornærmende, voldelig eller seksuelt upassende opførsel, (ii) du har mistanke om stjæle fra dig, eller (iii) udøver enhver anden foruroligende adfærd, skal du straks rapportere en sådan person til de relevante myndigheder og derefter til Treattime ved at kontakte os med din politistation og rapportnummer (hvis tilgængeligt). Du accepterer, at enhver rapport, du udarbejder, ikke forpligter os til at gribe ind (ud over, hvad der kræves af loven, hvis nogen).
   6. Opsigelse og ophør, suspension og andre forholdsregler
    1. Denne aftale gælder for en 30-dages periode, hvor den automatisk udløber og forlænges for efterfølgende 30-dages vilkår, indtil du eller Treattime.dk opsiger aftalen i overensstemmelse med denne bestemmelse.
    2. Du kan når som helst opsige denne aftale ved at sende os en e-mail. Hvis du annullerer din behandlerkonto som behandler, annulleres enhver bekræftet reservation (r) automatisk, og dine kunder får en fuld refusion. Hvis du annullerer din Treattime-konto som klient, annulleres enhver bekræftet reservation (r) automatisk, og enhver tilbagebetaling afhænger af betingelserne i listens annulleringspolitik.
    3. Uden at begrænse vores rettigheder, der er specificeret nedenfor, kan Treattime.dk opsige denne aftale for nemheds skyld når som helst ved at give dig 30 (30) dages varsel via e-mail til din registrerede e-mail-adresse.
    4. Treattime.dk kan øjeblikkeligt uden varsel opsige denne aftale og / eller stoppe med at give adgang til Treattime-platformen, hvis (i) du har overtrådt dine forpligtelser i henhold til disse vilkår, betalingsbetingelserne eller vores politikker / standarder (ii) dig har overtrådt gældende love, forordninger eller tredjeparts rettigheder, eller (iii) Treattime.dk mener i god tro, at en sådan handling med rimelighed er nødvendig for at beskytte den personlige sikkerhed eller ejendom, som Treattime.dk, dets medlemmer eller tredjepart (for eksempel i i tilfælde af et medlems falske opførsel).
    5. Derudover kan Treattime.dk træffe en af følgende foranstaltninger (i) for at overholde gældende lovgivning eller ordren eller anmodningen fra en domstol, en retshåndhævende myndighed eller et andet administrativt agentur eller regeringsorgan, eller hvis (ii) du har overtrådt disse vilkår, betalingsbetingelser eller standarder og politikker, gældende love, forordninger eller tredjeparts rettigheder, (iii) du har givet unøjagtige, uredelige, forældede eller ufuldstændige oplysninger under Treattime-kontoregistrering, behandlingsproces eller derefter, (iv) dig og / eller dine behandlinger eller arrangementer til enhver tid ikke opfylder nogen gældende kvalitet eller kvalificeringskriterier, (v) du gentagne gange har modtaget dårlige ratings eller anmeldelser eller Treattime.dk ellers bliver opmærksom på eller har modtaget klager over din præstation eller opførsel, (vi) du gentagne gange har annulleret bekræftede bookinger eller undladt at svare på bookingannullationer uden en gyldig grund, eller (vii) Treattime.dk mener i god tro, at en sådan handling er rimeligt nødvendig t o beskytte den personlige sikkerhed eller ejendom, som Treattime.dk, dets medlemmer eller tredjepart har, eller for at forhindre svig eller anden ulovlig aktivitet:
     1. Nægter at overføre, slette eller forsinke oversigter, vurderinger, anmeldelser eller andet medlemsindhold;
     2. Annuller eventuelle ventende eller bekræftede bookinger;
     3. Begræns din adgang til eller brug af Treattime-platformen.
     4. Midlertidig eller permanent tilbagekaldelse af enhver særlig status, der er knyttet til din Treattime-konto;
     5. Midlertidigt eller i tilfælde af alvorlige eller gentagne overtrædelser suspenderer din Treattime-konto permanent og stopper med at give adgang til Treattime-platformen.

I tilfælde af ikke-væsentlige overtrædelser og i givet fald vil du blive underrettet om enhver påtænkt foranstaltning af Treattime.dk og en mulighed for at løse problemet til Treattimes rimelig tilfredshed.

 1. Hvis vi træffer nogen af de ovenfor beskrevne forholdsregler (i), kan vi tilbagebetale dine kunder fuldt ud for alle bekræftede bookinger, der er annulleret, uanset de eksisterende afbestillingsregler, og (ii) har du ikke ret til nogen kompensation for afventende eller bekræftede bookinger, der blev annulleret.
 2. Når denne aftale er opsagt, har du ikke ret til en gendannelse af din Treattime-konto eller noget af dit medlemsindhold. Hvis din adgang til eller brug af Treattime-platformen er begrænset, eller din Treattime-konto er blevet suspenderet, eller denne aftale er opsagt af os, kan du ikke registrere en ny Treattime-konto eller få adgang til og bruge Treattime-platformen gennem en Treattime-konto af en anden Medlem.
 3. Afsnit 5 og 16 til 22 i disse betingelser skal overleve enhver opsigelse eller udløb af denne aftale.
 1. Ansvarsfraskrivelse

Hvis du vælger at bruge Treattime-platformen eller det kollektive indhold, gør du det frivilligt og på egen risiko. Treattime-platformen og det kollektive indhold leveres “som det er” uden garanti af nogen art, hverken udtrykkeligt eller underforstået.
Du accepterer, at du har haft enhver mulighed, du finder nødvendig for at undersøge Treattime.dk-tjenester, love eller regler, der kan være gældende for dine behandlinger og / eller behandling- eller begivenhedstjenester, du modtager, og at du ikke er afhængig af nogen lovangivelse eller faktum fremsat af Treattime.dk vedrørende en fortegnelse. Hvis vi vælger at udføre identitetsverifikation eller baggrundskontrol af et medlem i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lov, fraskriver vi os garantier af enhver art, enten udtrykkelig eller underforstået, at sådanne kontroller identificerer forudgående misforhold fra et medlem eller garanterer, at et medlem vil ikke engagere sig i dårlige opførsler i fremtiden.
Du accepterer, at Behandlinger eller begivenhedstjenester eller betalingstjeneste kan medføre en iboende risiko, og ved at deltage i sådanne tjenester vælger du at påtage dig disse risici frivilligt. For eksempel kan nogle behandlings- eller begivenhedsbehandlere medføre risiko for sygdom, legemsbeskadigelse, handicap eller død, og du påtager dig frit og med vilje disse risici ved at vælge at deltage i behandlings- eller begivenhedstjenesterne. Du påtager dig det fulde ansvar for de valg, du foretager før, under og efter din deltagelse i en behandling eller begivenhedstjeneste eller betalingstjenester. Hvis du medbringer en mindreårig, er du alene ansvarlig for overvågningen af den mindreårige i hele behandlings- eller begivenhedstjenesten og i det maksimale omfang, der er tilladt ved lov, accepterer du at frigive og holde Treattime.dk fri fra alle forpligtelser og krav der opstår på nogen måde af enhver skade, død eller tab, der opstår for den mindreårige under behandlingen eller begivenhedstjenesten eller på nogen måde relateret til din behandling eller begivenhedstjeneste.
Ovennævnte ansvarsfraskrivelse gælder i det maksimale omfang, der er tilladt ved lov. Du har muligvis andre lovmæssige rettigheder. Varigheden af eventuelle lovpligtige garantier skal dog begrænses til den maksimale tilladte lovgivning.

 1. Ansvar

Du anerkender og accepterer, at i det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til loven, hele risikoen, der opstår som følge af din adgang til og brug af Treattime-platformen og det kollektive indhold, din udgivelse eller booking af enhver behandling via Treattime-platformen, dit ophold på enhver overnatning , deltagelse i enhver behandling eller begivenhed eller enhver anden interaktion, du har med andre medlemmer, hvad enten det er personligt eller online, forbliver hos dig. Hverken Treattime eller nogen anden part, der er involveret i oprettelse, produktion eller levering af Treattime-platformen eller det kollektive indhold, er ansvarlig for eventuelle tilfældige, specielle, eksemplariske eller følgeskader, inklusive mistet fortjeneste, tab af data eller tab af goodwill, serviceafbrydelse, computer skade eller systemsvigt eller omkostningerne til erstatningsprodukter eller -tjenester eller til skader for person- eller legemsbeskadigelse eller følelsesmæssig nød, der opstår som følge af eller i forbindelse med (i) disse Vilkår, (ii) fra brug af eller manglende evne til at bruge Treattime-platform eller kollektivt indhold, (iii) fra enhver kommunikation, interaktion eller møder med andre medlemmer eller andre personer, som du kommunikerer, interagerer eller møder med som et resultat af din brug af Treattime-platformen, eller (iv) fra din udgivelse eller booking af en behandling, herunder levering eller brug af en Treattime-tjenester, uanset om de er baseret på garanti, kontrakt, erstatning (herunder forsømmelse), produktansvar eller anden juridisk Ory, og om Treattime.dk er blevet informeret om muligheden for en sådan skade, selvom et begrænset middel, der er beskrevet heri, viser sig at have svigtet for dets væsentlige formål.

 1. Erstatning

I det maksimale omfang, der er tilladt i henhold til gældende lov, accepterer du at frigive, forsvare (ved Treattime.dk-option), skadesløsholde og holde Treattime og dets tilknyttede selskaber og datterselskaber, herunder, men ikke begrænset til, deres direktører, ansatte og agenter, fra og imod ethvert krav, forpligtelser, skader, tab og udgifter, herunder uden begrænsning rimelige juridiske og regnskabsmæssige gebyrer, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med (i) din overtrædelse af disse Vilkår eller vores politikker eller standarder, ( ii) din forkerte brug af Treattime-platformen eller eventuelle Treattime-tjenester, (iii) din interaktion med ethvert medlem, eller behandling eller begivenhedstjeneste, herunder uden begrænsning af skader, tab eller skader (hvad enten det er kompenserende, direkte, tilfældige, følgeskader eller andet) af enhver art, der opstår i forbindelse med eller som et resultat af sådan interaktion, ophold, deltagelse eller brug, (iv) Treattimes indsamling og overdragelse af belægningsskatter, eller (v) din overtrædelse af love, forskrifter eller rettigheder.

 1. Tvister
  1. Du og Treattime.dk anerkender og er enige om, at vi hver især giver afkald på retten til en retssag ved en jury med hensyn til alle vilkårlige tvister.
  2. Ingen klasseaktioner eller repræsentative sager. Du og Treattime.dk anerkender og er enige om, at vi i fuldt omfang tillader det ved lov, hver især frafalder retten til at deltage som sagsøger eller klassemedlem i enhver påstået klagesag, stævnet voldgift, privat advokatsadvokat eller enhver anden repræsentant, der går videre med hensyn til alle tvister. Endvidere, medmindre du og Treattime.dk begge på anden måde er enige skriftligt, kan voldgiftsmanden ikke konsolidere mere end en parts krav og må ikke på anden måde føre form for nogen form for klasse eller repræsentativ procedure.
 2. Feedback

  Vi byder dig velkommen og opfordrer til at give feedback, kommentarer og forslag til forbedringer af Treattime-platformen (“Feedback”). Du kan indsende feedback ved at e-maile os via kontaktsektionen på Treattime-platformen eller ved anden kommunikationsmåde. Enhver feedback, du sender til os, vil blive betragtet som ikke-fortrolig og ikke-proprietær for dig. Ved at indsende feedback til os, giver du os en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri, uigenkaldelig, under-licensierbar, evigvarende licens til at bruge og offentliggøre disse ideer og materialer til ethvert formål uden kompensation til dig.

   

  1. Generelle bestemmelser
   1. Bortset fra at de kan suppleres med yderligere vilkår og betingelser, politikker, retningslinjer eller standarder, udgør disse betingelser hele aftalen mellem Treattime.dk og dig vedrørende det her omhandlede emne og erstatter enhver og forudgående mundtlig eller skriftlig forståelse eller aftaler mellem Treattime.dk og dig i forhold til adgangen til og brugen af Treattime-platformen.
   2. Der findes intet joint venture-, partnerskabs-, ansættelses- eller agenturforhold mellem dig og Treattime.dk som et resultat af denne aftale eller din brug af Treattime-platformen.
   3. Disse betingelser er ikke beregnet til at give nogen rettigheder eller retsmidler til nogen anden person end parterne.
   4. Hvis en bestemmelse i disse betingelser anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil en sådan bestemmelse blive truffet og påvirker ikke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.
   5. dk manglende håndhævelse af nogen ret eller bestemmelse i disse betingelser vil ikke udgøre en afkald på sådan ret eller bestemmelse, medmindre vi er godkendt og accepteret af os skriftligt. Medmindre det udtrykkeligt er angivet i disse betingelser, vil hver af parternes udøvelse af nogen af sine retsmidler i henhold til disse betingelser ikke berøre dens øvrige retsmidler under disse betingelser eller på anden måde tilladt i henhold til loven.
   6. Du må ikke tildele, overføre eller delegere denne aftale og dine rettigheder og forpligtelser i henhold hertil uden forudgående skriftlig tilladelse. Treattime.dk kan uden begrænsning tildele, overføre eller delegere denne aftale og eventuelle rettigheder og forpligtelser i henhold til det efter eget skøn med 30 dages varsel. Din ret til at opsige denne aftale til enhver tid forbliver upåvirket.
   7. Medmindre andet er angivet, vil meddelelser eller anden meddelelse til medlemmer, der er tilladt eller krævet i henhold til denne aftale, blive leveret elektronisk og givet af Treattime.dk via e-mail,
   8. Hvis du har spørgsmål til disse betingelser, så mail os  admin@zeloevents.com

   

  Zelo Events